Наскоро по медиите нашумя случай за мъж, който е осъден от „Топлофикация“ без изобщо да е бил собственик на жилището, за което „Топлофикация“ го е осъдила да плаща сметки чрез частен съдебен изпълнител. Моят случай е подобен, макар и не съвсем същия - от години съм разведен и след развода жена ми остана единствен собственик на жилището ни, в което има парно. Докато бяхме женени, партидата се водеше на мое име, а след развода аз се опитах да декларирам в „Топлофикация“, че вече нито съм собственик, нито живея там, но по незнайни причини все още не съм отписан като техен абонат и те продължават да издават сметки и фактури на мое име. Преди няколко дни дори получих съобщение, че срещу мен има дело от „Топлофикация“, но не от частен съдебен изпълнител, а от съда и когато ходих да проверя ситуацията в съда, установих, че са ме осъдили със заповед за няколко хиляди лева, лихви и разноски за периода от 2012 г. до 2017 г. Какво да направя, за да престанат да ме търсят за парно, което нито ползвам, нито пък имам нещо общо с апартамента, за който ми искат тези суми при положение, че отдавна не съм негов собственик, нито живея в него? Към омбудсмана ли да се обърна? Или към медиите? Или да продължа да настоявам в „Топлофикация“ да ме отпишат от партидата? Мога ли да ги съдя?, Р. В., гр.Русе

На първо място трябва да се направи следното уточнение: нито „Топлофикация“, нито кое да е друго дружество или частно лице не може да ви осъди чрез частен съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител, бил той държавен или частен, изпълнява постановено решение или друг акт, по който кредиторът е получил изпълнителен лист. Именно въз основа на този изпълнителен лист, издаден от съда, кредиторът е образувал изпълнително дело срещу Вас при съответния съдебен изпълнител. „Осъждането“ е изцяло в правомощията на съда, което означава, че щом получите покана за доброволно изпълнение или друг документ, изходящ от съдебен изпълнител, срещу вас вече е имало или все още има висящо дело в съда - според конкретния казус. 
Ако не сте разбрали за съдебното дело до момента, в който е започнало събиране на суми от съдебния изпълнител, съществува вероятност съобщенията за съдебното производство срещу вас да са ви връчени нередовно. Ако това е така, разполагате с реалната възможност да „върнете“ делото в съдебната му фаза и да изложите пред съда всички свои възражения и аргументи, че не дължите сумата, която претендират от вас.
Топлофикационните дружества могат да претендират суми от абонатите си само ако абонатите са собственици или ползватели на топлоснабдения имот
В случая на г-н Р. В. той не е нито собственик, нито ползвател на жилището, тъй като според изложената от него фактология, имотът след развода е останал собственост на бившата му съпруга. Дори и партидата да се води на негово име, „Топлофикация“ няма правното основание да претендира плащане на сметки за парно и топла вода от него. Той има възможност и право да се защити от предявената претенция по съдебен ред. Тази защита може да се осъществи най-общо по два начина: 
ако получите заповед за изпълнение, в която „Топлофикация“ ви съди за неплатени сметки, можете да възразите срещу нея в 14-дневен срок 
от получаването й.
Ако считате, че „Топлофикация“ няма никакво основание да претендира от вас каквито и да било суми, тъй като не сте собственик или ползвател на жилището и сте в 14-дневния срок за възражение /какъвто е случаят на г-н Р.В./, това е една много добра алтернатива. 
Ако „Топлофикация“ все пак продължат делото и депозират срещу вас искова молба, в исковото производство имате възможност да изложите аргументите си срещу предявеното вземане, като задължение на дружеството е да докаже, че действително сте техен потребител в качеството си на собственик или ползвател на имота. 
Друг път за защита на потребителите е те да са активната страна в едно дело. Ако получавате фактури без да сте собственик или ползвател на имота или ако считате, че сумите, които са ви начислени, са погасени по давност, имате право да предявите иск срещу топлофикационното дружество. 
Сумите, дължими към топлофикационните дружества, се погасяват с тригодишна давност
Това означава, че ако имате сметки към топлофикационно дружество или друг доставчик на комунални или мобилни услуги, всички суми, които са ви фактурирани за периоди, надвишаващи три години назад от сегашния момент, са погасени по давност. Единствено от добрата воля на клиента ще зависи дали ще ги плати или не, като ако реши, че няма средства или желание да ги плаща, може по съдебен ред да иска установяване на тяхната недължимост. 
Напоследък в медийното пространство широко се обсъжда въпросът дали такива суми автоматично да не бъдат отписвани от задълженията на клиентите, но засега това не е реализирано, поради което клиентите - потребители могат единствено по съдебен път да възразят, че не дължат суми, погасени по давност или алтернативно, да заведат самите те дело, в което да бъде установено, че сметките са недължими, тъй като са погасени по давност.