Катедрата по български език, литература и изкуство,  част от факултета по природни науки и образование на РУ, ще представи във вторник от 16.30 ч в зала „Сименс“ в новия корпус на висшето училище историята си, описана в книга.
Изданието е колективен труд на членовете на катедрата и се посвещава на всички, които през годините са работили за нейното изграждане и са защитавали името й. 
Книгата проследява историята и живота на преподавателския екип. Сегашната катедра „Български език, литература и изкуство“, носител на награда „Русе“ в категория „Образователна институция, преподавателски или научен екип“ е наследник на две основополагащи катедри. Това са „Български език“ към Института за детски учителки и „Български език“ към Факултета за чуждестранни студенти на Русенския университет.
В изданието са представени Научният център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“, научните и творческите профили на преподавателския екип, магистърски и докторски програми, обучението на докторанти, международната дейност и студентските клубове. Любопитен е и фотоалбумът на катедрата, представен в изданието.
На представянето са поканени всички, участвали в създаването и развитието на катедрата, нейни приятели, съмишленици, колеги от университета, настоящи и вече завършили, успешно реализирали се студенти от специалност „Български език и история“.