Русенските домакинства ще плащат с 6,25% по-скъпо студената вода от 1 януари, стана ясно на вчерашното заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги в страната. Единната цена на ВиК услугата за битовите потребители (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води) ще бъде 2,787 лв/куб.м. с ДДС. ОТ КЕВР уточняват, че това е доста под социалната поносимост на цените на ВиК услугите от 5,009 лв./куб.м с ДДС. Този показател се изчислява като 2,5% от средномесечния доход на лице от домакинството в региона. КЕВР се позовава на данни от НСИ, според които този среден доход в областта за 2016 г. е 561 лв.
Цената от 1 януари съответства на разписаната в петгодишния бизнес план на ВиК-Русе, утвърден по-рано през годината. В него бяха записани 2,74 лева на кубик за 2018 г., но КЕВР коригира тази цена с натрупаната за тази година инфлация, която е определена на 1,937%. Както „Утро“ вече писа, според този петгодишен план цената на водата в Русе трябва да се покачва плавно достигне кръгло 3 лева за кубик през 2021 г. Като числата ще се коригират всяка година с инфлацията, така че реално ще пием студена вода на все по-висока цена.
Необходимостта от поскъпване КЕВР обосновава с нуждата от сериозни инвестиции за подобряване на мрежата, така че авариите и загубите на вода плавно да намаляват. По тези показатели „ВиК-Русе“ е отличникът на страната, макар числата все още да изглеждат стряскащи. Предвижда се общите загуби на вода да намалеят от 41,89% през 2015 г. до 38,83% докато планът за страната е средно 49%. В момента от всеки километър водопроводна мрежа се изливат в земята над 8,26 кубика вода, а към 2021 г. това количество трябва да намалее с 1 куб.м до 7,31 куб.м.  
В сравнение с други области цените на водата в Русе може да се определят като средни. Над 3 лева за кубик ще плащат живеещите във Варна, Силистра, Шумен, Враца. Най-ниска ще бъде цената в Пловдив - 2,205 лв./куб. В столицата София цената също е изгодна - 2,303 лв. Там обаче концесионер е частна френска фирма, която държи 77.11% от ВиК оператора, така че държавата няма сметка да надува цените, за да прибира печалбата на дружеството в бюджета.