Управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ работят съвместно по проект за закупуване на нова мултифункционална драгираща техника, който трябва да бъде одобрен на национално ниво до края на годината и да стартират тръжните процедури. Това стана ясно на международна конференция за информационните услуги по река Дунав, която се проведе тази седмица в Русе. Проектът е на стойност малко над 10 млн. евро. 
Информацията за предстоящото закупуване на драгажна техника идва две седмици след провеждането на инициативата „Danube Transport Day“ - ден на транспорта по река Дунав, в Брюксел. На нея българските участници е трябвало да изслушат неколкократно упреци към нашата държава за неспазване на поетите ангажименти по поддръжка фарватера на реката. Както съобщиха от Българо-румънската търговска палата, представители на корабоплавателите изнесли в Брюксел конкретни данни за разходите и щетите, които се генерират за тях поради липсата на драгажни дейности (принудителна по-ниска скорост, повече разход на гориво, по-малък тонаж, забавяния за доставка на стоки, повреда на плавателните съдове и т.н).
Според ръководителя на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 Галина Василева , ИАППД работи активно за закупуването на специализирани плавателни съдове, които да гарантират навременното проучване и поддържане на река Дунав. Първият от тях работи вече половин година и изпълнява реални операции, а други два ще бъдат доставени още през следващата година.