Международна конференция за информационните услуги за река Дунав (DISC Forum) започна вчера в Русе. Неин домакин и съорганизатор е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД). 
Форумът се провежда в рамките на два дни. Вчера конференцията започна с националните доклади от дунавските страни и свързаните с тях проекти. Преди това приветствия към участниците поднесоха директорът на дирекция „Координация на програми и проекти“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Галина Василева, областният управител Галин Григоров, заместник-кметът на Русе Наталия Кръстева и изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев. 
При откриването на форума изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ инж. Павлин Цонев подчерта, че през месец февруари 2018 г. предстои доставянето на нов хидрографски кораб, а през август Агенцията ще се сдобие и с маркиращ кораб. Той отчете, че през настоящата година ИАППД са получили също нов хидрографски кораб по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.
Днес темата е насочена към частния сектор, чиито представители ще покажат хардуер и софтуер в областта на навигацията. 
Всяка година ГИС (географски информационни системи) Форума за река Дунав организира информационно мероприятие наречено DISC (Конференция за информационните услуги за река Дунав ). Основната цел е да бъде направен обзор на развитието в различните държави по отношение на изработването на електронни навигационни карти за вътрешно корабоплаване, обмен на данни, проучвания и др., както и да се предостави възможност на организациите да се запознаят с използваните технологии и софтуерни решения в тази сфера.
ГИС Форумът за река Дунав е основан през 1997 г. като тристранна работна група на администрациите на плавателния път на Германия, Австрия и Словакия с основна цел развитие на обмена на географски данни и тясно сътрудничество в сферата на управлението на плавателния път на река Дунав. От 1999 г. групата е подкрепяна от Дунавската комисия и се занимава с въпроси, свързани с речните информационни услуги (РИС). От тогава името на тристранната работна група се преименува на ГИС Форум за река Дунав.