Районният съд в Русе отхвърли иск на частна фирма срещу Българската агенция по безопасност на храните. На 23 юли 2015 г. „Саркисян и сие 2010“ ЕООД взели под наем помещение в Източната промишлена зона, в близост до Дунав мост. Поради местоположението си то попадало под контрола на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, според която в зоните на ГКПП се извършва само „банкова, застрахователна, спедиторска дейност, дейност като митнически представител и възстановяване на ДДС“. Само че, по думите на служителката на частната фирма, работила в съответното помещение, там са се сключвали застраховки, продавали са се винетки и е обменяна валута. 
Тъй като в наредбата било изчерпателно изброено, какво може да се върши в зоните на ГКПП-тата, Агенцията по безопасност на храните прекратила договора за наем само 2-3 месеца след сключването му - на 27 октомври 2015 г. 
От „Саркисян и сие 2010“ се обърнали към съда, за да възстанови договора за наем, но там също сметнали, че извършваната от дружеството дейност не влиза в изброените от наредбата и се произнесли в полза на Агенцията по храните. Дори осъдили фирмата да й плати 300 лева деловодни разноски.