„Бизнес с добавена стойност“ е темата на последното за годината събитие от инициативата на JUMP Project и фондация „Еконт“. Лекцията ще се проведе на 6 декември (сряда) от 16:30 ч. в зала 2Г.407 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Ще бъдат разгледани въпроси като: „Какво прави един бизнес модел толкова успешен, че да променя цяла индустрия?“, „Колко е важно да разберем потребителите, когато разработваме продукт или услуга за тях?“, „Какви са методите и инструментите, чрез които изследваме пазара и потребителите? Как да ги прилагаме в практиката, когато развиваме бизнеса си?“ и др.
Ще бъдат представени и примери от практиката, когато решение за развитие на бизнеса се взима въз основа на разговор с потребителите.
Лектор на събитието ще бъде Силвия Табакова - магистър „Международен бизнес и мениджмънт“, директор „Бизнес развитие“ в „Еконт“. Тя има вече над 12 години опит в разработването на пазарни стратегии и комуникация на банкови услуги и платежни инструменти, както и в развитието на продукти за различни брандове в сферата на бързооборотните стоки. Понастоящем Табакова е ангажирана да участва активно в развитието на предложения към крайни клиенти като част от бизнеса на компанията.
JUMP Project е проект на Центъра по предприемачество към Русенския университет и фондация „Еконт“, които стартираха поредица от отворени лекции за студенти и ученици от града. Целта на обученията е да допълнят и обогатят теоретичните знания, които студентите получават в университета, с практически примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно професионално развитие.