Фирмите с румънско участие в България са общо 3909. От тях 53,8% са от област Русе, следвани от областите: София (16,59%), Варна (5.62%), Видин (5%) и Добрич (4,30%). Това показва справка на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Данните са извлечени от Търговския регистър и са актуални към средата на 2017 година.
Най-голяма част от фирмите с румънско участие у нас са микро (1901) и малки предприятия - 72, а най-малко са средните и големи предприятия - 41.
Палатата разполага и с актуална информация за 500 български фирми с най-голяма стойност в експорта за Румъния, която в момента се систематизира и обработва.