Магистралата Русе-Велико Търново да се нарича „Дунав“ по примера на досега изградените магистрали Тракия, Хемус, Струма, Марица, Черно море и Люлин, предлага русенецът Радослав Христов в отворено писмо до председателя на УС на АПИ инж.Дончо Иванов, кмета Пламен Стоилов и областния управител Галин Григоров. Според него името „Дунав“ би отразило и връзката със северната ни съседка посредством реката, както и с цяла Европа като част от Паневропейски транспортен коридор 9. Христов допуска и алтернативно наименование „Мизия“ по името на древната историческа област, но признава, че го счита за по-неподходящо, тъй като се свързва повече с провинция на Римската империя с по-широки граници.  У