320 000 лева даде община Русе за изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, ремонт на улици и тротоари в 13-те села и три от кварталите на града в рамките на кампанията „Малки населени места“, която приключи успешно. Освен това тази година бяха отпуснати 123 669 лв. за ремонти на читалища и закупуване на климатици. Осигурени бяха и 700 000 лв. за ремонт на улици в кметствата и кварталите. По този начин всяка година общината инвестира над 1 млн. лв. в малките населени места.