С 300 лева да се увеличат максималните суми за инвитро процедура с донорски материал и за инвитро на естествен цикъл, като така те ще станат съответно по 2300 и 1500 лева. Това всъщност са процедурите, по които най-много кандидати подават искания, като те са и най-скъпите. Средствата на одобрените кандидати се отпускат срещу представени фактури за проведени процедури и изследвания в съответната бюджетна година. При подаването на документите някои от кандидатите са вече в процедура и съответно представят фактури, които са на стойност под максимално определения размер. Това създава предпоставки да няма възможност да се усвои определения бюджет за програмата за асистирана репродукция. В тази връзка председателят на комисията по програмата и общински съветник д-р Теодора Константинова предлага да бъде определен по-висок максимален размер за тези процедури.