Общински магазин на улица „Николаевска“ 54 ше бъде продаден на търг с явно наддаване. Към имота има заявен интерес и той вече е включен в годишната приватизационна програма.
Магазинът е с площ 74 кв.м, а началната тръжна цена е 67 000 лева. Стъпката на наддаване е 6000 лв, а депозитът за участие-5000 лв. 
Предстои общинските съветници да одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за откриване на необходимата процедура.