Общинските съветници в Ценово застават зад вариант, при който трасето на магистралата Русе-Велико Търново задължително да преминава през територията на общината. В тази връзка те подготвиха и подписаха специална декларация, която беше представена на вчерашното обществено обсъждане за изграждането на бъдещата магистрала. 
Всъщност единствено синият вариант, който е над два пъти по-скъп като строителство и експлоатационни разходи, заобикаля землището на Ценово. При червения и сочения за фаворит комбиниран лилав вариант трасето преминава южно от село Белцов и се пресича от общински път Ценово-Белцов с подлез. След това продължава между Ценово и Пиперково, като при пресичането на пътя Свищов-Бяла също минава през подлез. При това пресичане е предвидено изграждането на полудетелина.
В декларацията общинските съветници от Ценово настояват също в процедурата за обсъждане на окончателния вариант на трасето в различните експертни групи, комисии и институции да бъде включен и представител на местната власт, като така ще се гарантира прозрачността на процедурата.
В късния следобед вчера вариантите за новата магистрала бяха обсъдени и с хората в Бяла.