Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий Хилендарски.

За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. „Балканистичен форум“, съобщиха от университета.

Статията й е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“.

Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.