Не се знае къде се намират близо 4000 деца от Русенска област, които би трябвало да ходят на училище или детска градина. Като прибавим и по двама родители, излиза, че около 12 000 жители на областта са неизвестно къде. До този извод стигна заместник областният управител Валентин Колев вчера, след като на заседание на две областни комисии бе огласена информацията с данни от издирването на непосещаващи училище ученици. 
Справката бе съобщена от началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Тя посочи данните, които „Утро“ вече публикува като резултат от издирването на деца и младежи до 16-годишна възраст, които не ходят на училище. 2220 са в чужбина, 1222 не са открити на адресите, 422 не са записани нито в детска градина, нито в училище. 163 деца вече са върнати в клас. 
Директорката на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Снежана Георгиева допълни, че в екипите са били включени и 43 социални работници, които са участвали в повече от 170 посещения. 
Прави са учителите за трудностите, които срещат при общуване с тези семейства, при нас това е ежедневие, каза Георгиева. Тя изрази тревога и от ранните съжителства. В община Ветово социалните подавали около 10 сигнала годишно, но нищо не било предприемано от полицията и прокуратурата. Докато районната прокуратура в Бяла имала вече два случая с наложени глоби.