5.3 милиона леки коли и 2.3 милиона камиона минават през Русе за година. Цифрите са приблизителни, но много близки до точните и бяха съобщени от доц. Асен Асенов от Транспортния факултет на Русенския университет по време на разискването на приоритетите на българското председателство на ЕС в сектора транспорт. То бе организирано в Русенския университет от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и областна администрация. 
Данните на доц.Асенов са от все още течащо изследване на трафика през Русе.
Основният поток на преминалите през града леки и тежки автомобили - 1 813 529 броя - се насочва в посока Бяла и се разделя на два лъча: единият продължава към Велико Търново и след това към старопланинските проходи, а другият - към София. В обратната посока годишно се движат 1 765 589 пътни превозни средства.
Към Варна са пътували 1 319 850 автомобила, а наобратно - доста повече: 1 387 985. Най-малко е движението за и от Силистра - съответно 630 749 и 626 177 автомобила.
Тенденцията е товарният поток да се увеличава, а това означава, че ролята на интермодалния /комбиниран - б.р./ транспорт ще расте. На този фон отпадането на финансирането от ресорната европрограма на планирания в Русе интермодален терминал е лоша новина, но ако бизнесът се нуждае, подобно съоръжение ще се изгради с друга форма на инвестиции. Пет са подходящите терени за подобен терминал, посочи доц.Асенов - около Свободна зона, „Булмаркет“, летището в Щръклево, гара Разпределителна и пристанище „Изток“ в Русе.