Възможности и предимства от сдружаването на земеделските стопани е темата на семинар, който ще се проведе в Русе на 29 ноември от 9.30 ч. в зала „Свети Георги“ на областната администрация. Организатори са Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП).
На семинара Ивана Мурджева от НСМСФП ще представи на земеделските стопани сдружения на производителите. Ще бъдат изложени предимствата и отговорностите при сдружаването. Тя ще запознае гостите с браншовите организации на производители - участници в процеса за насърчаване на сдружаването, използване на сдружаването като механизъм за ефективно развитие на местните структури.
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ пък ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.