Общината няма да може да започне тази година планираното изграждане на системата за видеонаблюдение в реално време на 30 главни натоварени кръстовища, през които преминават линиите на градския транспорт. Причината е второ обжалване на обявената още през април обществена поръчка за избор на фирма, която да достави, монтира и въведе в експлоатация оборудване на обща стойност 1,5 млн. лева без ДДС. 
В края на май заради жалба за дискриминационни условия в техническите спецификации поръчката беше спряна и беше пусната отново през октомври, след като проверка на Комисията за защита на конкуренцията не установи нарушения. Както „Утро“ писа, малко преди процедурата да бъде обявена отново, в редакцията постъпи сигнал от гражданин. Претенциите основно бяха насочени към това, че документацията е написана за точно определена фирма, с която общината се е договорила предварително. Тогава от антимонополната комисия са разгледали едно по едно обвиненията в него и са ги отхвърлили. 
Втората жалба е от юридическо лице, като всички обвинения отново са неоснователни, но ще отнеме време до решението на комисията. Една от претенциите този път е за методиката. Тя обаче е проверена, има решение на антимонополната комисия, че всичко е наред, и е препотвърдена. До излизането на новото определение действията на общината ще бъдат стопирани и това ще  забави монтирането на предвидените 282 камери. 
Изграждането на системата за видеонаблюдение има за цел да подобри организацията на движението, като се следи натовареността на трафика, да се намалят предпоставките за инциденти и да се гарантират общественият ред и сигурност. Камерите са заявени с функция да разчитат регистрационните табели на автомобилите и да извършват статистическа оценка на база преброяване на превозните средства. Информацията от видеонаблюдението ще се архивира и ще бъде препращана към оперативния център на полицията в града. 
Обществената поръчка е част от втория етап на проекта за надграждане на интелигентната транспортна система по оперативна програма „Региони в растеж“.