Два съдебни състава взеха противоположни решения по един и същ случай. Любопитната ситуация се създаде при обжалване на глоби, наложени на мотористи за неправомирно паркиране на машините.
На 24 чай рокерска колона тръгнала да изпража абитуриент, но когато се наложило моторите да бъдат спруни на кръстовището между „Цал Освободител“ и „Александровска“ се оказало, че няма достатъчно място. Затова част от мотористите спрели до паркираните коли.
Следящ за реда около абитуриентския празник полицай направил забележка, че спирането е непозволено, защото затруднява движението. Част от мотористите го послушали и си потърсили други места, но останалите не се подчини, а по-късно не реагирали и на повторно подканване. Полицаят се обадил на шефовете си и по техен съвет записал номерата на машините, а по-късно собствениците им се сдобили с актове и глоби. 
Четирима обжалвали санкциите в съда, като трима от тях успяха да ги оборят. Съдията преценил, че не е доказано, че мотористите са чули разпоредбата на полицая и затова не е сигурно дали има неподчинение на разпореждането му. Така глобите им били отменени. На последният моторист обаче му се „паднал“ друг съдия, който преценил, че нарушение има и потвърдил глобата му. 
Нито едно от решенията обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Административния съд.