Изграденият преди 20 години, но така и непроработил до момента граничен пункт Изток на Дунав мост ще бъде открит десетина дни преди Коледа. Планираната дата е 15 декември. В момента се довършва реконструкцията, която привежда пустеещото от 20 години съоръжение в съответствие със съвременните изисквания. За целта държавата отпусна през януари 1 милион лева, а преди дни ремонтът бе инспектиран и одобрен от директора на Агенция „Митници“ Георги Костов.
Строежът на граничния пункт започна през 1996 година, но влязлото в сила югоембарго и намалелият трафик го обезсмислиха. През 2000 година пунктът беше напълно готов, но се оказа, че няма нужда от него отново заради слабото движение по Дунав мост. 
След влизане на България в Европейския съюз картината се промени. Започна да се чувства нужда от нов пункт, който да поеме увеличения автомобилен поток.
С откриването на терминал Изток се очаква огромните опашки от тирове преди Дунав мост да оредеят. За да изчезнат напълно обаче, е необходимо и Румъния да отвори втори пункт в Гюргево.