Основните приоритети за развитие на Русе и ключовите инфраструктурни проекти представи кметът Пламен Стоилов пред Франк Янсен, член на „КБС груп“ България и на УС и изпълнителен директор в два от ресорите на ОББ и СИБАНК. В знак на уважение и с пожелание за успех кметът връчи на госта статуетка с облика на Паметника на свободата на Янсен. В срещата участваха също прокуристът и отговорник корпоративно банкиране на ОББ и СИБАНК Христина Филипова, шефката на дирекция „Корпоративно банкиране“ на СИБАНК Диана Димитрова и регионалният мениджър на ОББ Ваня Трифонова. Гостите останаха впечатлени от облика на Русе и амбициозната визия за развитието му.