Петият национален преглед на фолклорните ансамбли, които се състезават да включат към името си престижната абревиатура на световния съвет на организациите на фолклорни фестивали, ще се проведе в Русе в събота. В него ще се включат 14 състава от Разград, Варна, Несебър, както русенски ансамбли. От тях ще бъдат определени тези, които ще се явят на втория етап от прегледа през 2018 г., за да получат престижното звание „Представителен фолклорен ансамбъл на ЦИОФФ-България“, което отваря широки възможности за изяви.  
В Русе провеждането на прегледа, който представлява първи етап от състезанието, е поверено на главния художествен ръководител на Фолклорен танцов театър Богдан Донев. Той е и регионален координатор на ЦИОФФ. Концертът с всички състави участници започва в 11 часа в Голямата зала на Доходно здание.