Румънски търговци дадоха заявка да купят един тон риба от цеха за преработка на риба и рибни продукти в село Ряхово. Това стана ясно вчера, след като членовете на съвместната българо-румънска земеделска работна група посетиха цеха и се запознаха с историята на компанията, която през последните години се специализира в рибовъдството на различни видове риба като толстолоб, амур и шаран. 
Посещението на цеха беше част от програмата на заседанието, което се проведе в Сливо поле и на което беше обсъдена превенцията на вирусната инфекция по шараните „Кой херпес“. Особено внимание беше обърнато на ранното откриване на признаци на заболяването. Заседанието се организира от Областна администрация, окръжния съвет в Гюргево, община Сливо поле и Асоциация Еврорегион „Данубиус“.