514 групи „Твоят час“ по програмата на Министерството на образованието и науката са били сформирани в училищата на Русенска област. Това стана ясно вчера от презентацията, която направи за развитието на министерския проект в Русе началникът на Ругионалното управление на образованието Росица Георгиева. 8526 ученици са били обхванати в тези групи, посочи тя. 370 са били групите, чиято задача е била да се помогне на учениците да се справят с трудности, които срещат в обучението. Останалите групи са по интереси, те си поставят задача да развиват дарбите и хобитата на учениците. Най-много такива клубове са били създадени в русенското средно училище „Васил Левски“ - там те са 37, в СУ за европейски езици са 31, а в основно училище „Отец Паисий“ са 25. 
За работата по проекта „Твоят час“ разказаха директорката на Професионалната гимназия по облекло Диана Иванова и преподавателят по информационни технологии в ПГ по промишлени технологии Венцислав Василев. На специални щандове и табла бяха показани и част от предметите и творбите на децата от клубовете: рисунки, апликации, сувенири, мозайки, картички.