Дългоочкваният ремонт и превръщането на крайбрежната ивица в привлекателна зона за отдих, спорт и развлечения стартира вчера със символична първа копка в района на понтон № 10. Регионалният министър Николай Нанков плисна менче с вода, а отец Марин отслужи водосвет. 
Целта на проекта е зоната в района от жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“ да се превърне в акцент за градския отдих и да приобщим градската централна зона към градския кей, каза ръководителят на проекта арх. Живка Бучуковска. 
Цялата територия ще бъде благоустроена, като ще се разшири алеята и ще се обособи велоалея. Ще се изградят две малки амфитеатрални арт площадки, тематични детски площадки и фитнес на открито. Ще има също декоративни елементи в настилките, места за отдих, пластики и рекламно-информационни колони. Срокът за изпълнение на всичко това е 420 календарни дни или близо година и два месеца.