Директори на професионални гимназии, които подготвят кадри за леката промишленост, препълниха вчера зала 1 на областната управа. Шефовете на училищата, преподаватели и представители предимно на шивашкия бранш се събраха заедно на първия национален форум, който обсъжда обучението на специалисти и възможностите за въвеждане на дуално обучение. Напоследък почти всички младежи са решили да бъдат началници, полиглоти и директори, а в това време икономиката остава без така нужните й стругари, заварчици, строители, каза в обръщението си областният управител Галин Григоров. Той приветства организирането на срещата на представителите на леката промишленост и изрази надежда, че в Русе ще бъдат формулирани идеи и решения за проблема с подготовка на техници. Приветствия поднесоха също началникът на просветното управление Росица Георгиева, председателката на Националната асоциация на училищата по мода Росица Иванова и главният експерт в Министерството на образованието и науката Фани Тодорова. 
Директори и учители от цялата страна обсъдиха инициативи, свързани с подобряването на приема на ученици за следващата учебна година. Днес форумът продължава с дискусия по професионалното образование. Следобед участниците ще разгледат ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, която е своеобразен домакин на първата по рода си национална среща.