Никой потребител не може да бъде принуждаван да прави разходи или да се чувства обвързан в договорни отношения с търговец само въз основа на обаждане по телефон или защото е присъствал на демонстрация на продукти в обществена зала. Това обясни председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов, разяснявайки правилата при сделки от разстояние и извън търговски обект.
При отправяне на оферти по телефона, дори потребителят да е приел предложението на търговеца с всички представени условия, договорът не се счита за сключен преди да бъде подписан от двете страни. Понякога търговците се опитват да твърдят, че са налице договорни отношения, без да изпращат писмения текст. Ако потребителите не са достатъчно добре информирани за правата си, могат да се подведат. Допреди няколко години законът е предоставял такава възможност, но впоследствие тя е отпаднала заради факта, че не се гарантира в достатъчна степен интересът на потребителя и може да бъдат правени произволни твърдения за това кой на какви договорни условия се е съгласил.
Задължение на търговците е да информират всеки свой клиент още когато му предлагат своята стока или услуга, че може да се откаже от сключената сделка без някакви специални причини в срок от 14 дни, както и да удовлетворят претенцията му, когато е пожелал да се възползва от това свое право. 
Маргаритов даде пример с основно насочените към по-възрастните хора телефонни обаждания на представителите на телекомуникационните компании с обещания за поевтиняване на абонаментните планове, повече безплатни минути, по-изгодни условия, а впоследствие се оказва, че договорът предвижда съвсем друго. „Използва се това, че тези хора се доверяват и подписват договора, без да го изчетат внимателно или съзнателно са им поднесени текстове с много дребен шрифт, за да ги затруднят допълнително. Така хората се виждат обвързани с договори, които са много по-неизгодни от това, което е било преди. Ако нашата проверка установи, че условията по подписания договор са по-тежки от тези, които са били дотогава действащи, това вече за нас е много сериозна индикация, че потребителят е бил заблуден“, подчерта председателят на КЗП.