3894 са децата и учениците в Русенска област, които са длъжни да ходят на училище и на детска градина, но не го правят. Това съобщи за „Утро“ началникът на Регионалното управление по образование Росица Георгиева. Смразяващо високата бройка обхваща всички, които изобщо не са тръгвали на училище или са отпаднали с или без причина през 2017 г. или преди това. Става въпрос за деца на възраст от 5 до 16 години, родени от 2001 до 2012 година. 
Друг красноречив факт, който показва една трайна тенденция, която води до мрачни асоциации с правата линия на кардиологичните монитори, е, че 57 процента от не ходещите на училище са заминали за чужбина с родителите си. Броят на тези момичета и момчета от Русе и Русенско е 2219.  
32 екипа обхождаха от края на лятото адреси на деца, подлежащи на задължително образование, припомни Росица Георгиева. В екипите са били включени 481 души, като от тях 379 са педагогически специалисти. Те са посетили 99 на сто от адресите, направили са анкети с родители или със съседи. 75 % от формулярите вече са обработени и са въведени данни от посещенията, предстои да се обработят и останалите, каза Георгиева.  
Данните показват, че 552 деца са със статус „незаписани“ - няма информация къде се намират, повечето от тях не живеят на адреса, даден от ЕСГРАОН, вероятно са се изместили на други адреси, но без да уведомят когото и да било, съседите им също не знаят къде са, обясни началникът на РУО. И посочи и един по-оптимистичен факт: екипите вече са успели да върнат в клас и в детска градина 267 хлапета от тези, които не са били записани. 
Работата с тях ще продължи и занапред. Приоритет за нас са най-вече децата на възраст 5 и 6 години, без да неглижираме и всички останали до 16-годишна възраст. Затова освен довършването на работата с обработването на формулярите за нас ще бъдат особено важни и повторните посещения, особено там, където все още има деца и ученици, които все още не ходят на училище, каза Георгиева.
Обясненията на семействата, които не пращат децата си в училище, обикновено са, че нямат пари. Затова предвиждаме и допълнителни мерки, казва Росица Георгиева. След още две-три посещения ще се обръщаме към кметовете, към социалните и към представителите на МВР, да се вземат нужните мерки, за да се спази законът - образованието до тази възраст е задължително, а това означава, че хората, които не пускат децата си на училище, нарушават закона, категорична е Георгиева. 
Според нея екипите в Русенска област са свършили добра работа, по брой посещения областта се намира сред първите в страната.
Ако мога да кажа „Поклон!“ на учителите, които най-вече изнесоха на гърба си основната нелека и често пъти не особено приятна работа по обходите, бих го казала многократно, признава шефът на РУО.