Броят на работещите на минимална заплата в областта намалява през третото тримесечие на годината с 1164 спрямо края на юни, като 80% от това число са работещи на минимална заплата. Въпреки това процентът им си остава значителен. Срещу 460 лева в края на септември се разписват 15,1 хил. души (15,9 хил. през юни). При общо 67,6 хил. наети по трудов договор това означава, че минимално възнаграждение получават 22% от работещите, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. Към 30 септември в областната икономика има и 4.2 хил. човека, които са наети на непълно работно време и вероятно получават още по-малко. В някоя от двете категории попадат трима от всеки десет наети по трудов договор в областта.
Най-голям остава относителният дял на хората с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост. В рамките на периода юли-септември на работа в предприятията в областта са приети 6185 лица, а напусналите на различни основания са 7349, което сочи намаление с 1164 човека.
Както „Утро“ писа, през третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта е 841 лв. Това е със 196 лв. под средната за страната (1037 лева), но с 5,8% повече отколкото по същото време на 2016 г.
По размер на средната заплата областта отстъпва едно място назад и вече се нарежда на 10-та позиция. Отново ни изпреварва Разград, където средната заплата бе по-ниска през първото полугодие, но сега скача с 80 лева и достига 919 лева. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1405 лв. и Стара Загора - 1011 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин - 668 лева. 
В обществения сектор средната работна заплата остава по-висока - 899 лв. В частния сектор тя е 827 лева или със 72 лева по-малко. Разликата намалява, но все още остава сериозна. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи спад с 22 лв. или с 2.4%, а в частния - с 1%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 14.4% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 19.9%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния със 17 лв. или с 1.6%, докато за област Русе разликата е много по-драстична и достига 8.7%. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1332 лв., „Добивна промишленост“ - 1228 лв. и „Транспорт, складиране и пощи“ - 1068 лева.