Родните компании посрещат 2018 г. със сериозен оптимизъм. Очакванията им по отношение на приходите, заетостта и бизнес климата като цяло се повишават значително. Това сочат резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey - EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
62,7% или почти две трети от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година. Скокът от края на 2016 г. досега е значителен - тогава на същото мнение са били 38 на сто. Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест и по-лесния достъп до финансиране. 
Очакванията за износа също се подобряват - почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване на вноса.
Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година.
Проблем номер 1 на българския бизнес е липсата на квалифицирана работна ръка. 60% от анкетираните я посочват като затруднение, като броят им се увеличава с една трета спрямо предходните две години. На второ място се нарежда вътрешното търсене - 42% имат притеснения за развитието му. 39 на сто пък са разтревожени от цените на енергията и суровините.