240 000 лева ще бъдат заделени за купуването на нов, трети паяк, тъй като състоянието на наличните специализирани автомобили за принудително преместване са в изключително лошо състояние. Постоянно се налагат ремонти и така се възпрепятства нормалният ритъм на работа в общинското предприятие „Комунални дейности“. В тази връзка в инвестиционната програма на общината ще бъдат заложени необходимите средства. Те ще бъдат осигурени от преизпълнението на продажбите на терени от програмата за приватизация.   Репатриращите машини вдигат по около 15-20 автомобила ежедневно от основните улици и булеварди. За 2016 година броят на вдигнатите автомобили е около 8000, а събраните глоби за неправилно паркиране около 250 000 лева, като цифрите са ориентировъчни. Пяците обаче имат не само наказателна функция. Те са незаменими и в случаите, в които се налага преместване на автомобили при ВиК аварии, при ремонтни дейности и когато трудно може да бъде открит собственикът на превозното средство.