Съвременни технологии и актуални въпроси при отглеждане на някои зеленчукови култури ще бъде основната тема на утрешната информационна среща - семинар, организирана от областния офис на Национална служба „Съвети в земеделието“ и Аграрен университет - Пловдив. Форумът започва в 10 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на областна администрация. 
Основният лектор е доц. д-р Димка Хайтова от Аграрен университет - Пловдив. Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ ще разяснят възможностите за подпомагане на земеделски производители през настоящия програмен период.