Настъпването на студения сезон ускорява инфлацията в България заради ръста на цените на облеклото и обувките за зимата, горивата за битови нужди, въглищата, дървата за отопление и отоплителните уреди, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за октомври. Индексът на потребителските цени спрямо септември 2017 г. е 100,6%, т.е. месечната инфлация е 0,6% спрямо 0,2% през септември. Инфлацията от началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1,9%, а годишната инфлация за октомври 2017 г. спрямо октомври 2016 г. е 2,5%.
През десетия месец на годината най-силно поскъпват облеклото и обувките - средно със 7,3% (облекло - 6,7%, обувки - 8,6%). На второ място по ръст на цените през октомври е групата „Развлечения и култура“, където цените се увеличават с 5% на прага и на новия активен сезон за културните институции. Разходите за комунални услуги нарастват с 0,8% основно заради ръста на цената на водата на места и харчовете за отопление, а за жилищно обзавеждане, електроуреди и други принадлежности за дома - с 0,4%.
НСИ отчита ръст на цените на газообразните и течни горива за битови нужди съответно с 2,4 и 0,3%, на въглищата - с 5,4%, на дървата за отопление - с почти 3%, на отоплителните уреди - с 1%.
При храните като цяло не се отчита промяна на цените, като поскъпването при повечето несезонни продукти се уравновесява с поевтиняването на сезонните. При алкохола и цигарите има минимално увеличение от 0,3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, изчисляван по европейската методика, за октомври е 100,1%, т.е. месечната инфлация е 0,1%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0,8%, а годишната инфлация за октомври 2017 г. спрямо октомври 2016 г. е 1,5%. 
Индексът на цените за малката кошница за най-бедните 20% от домакинствата е 100,7%, а от началото на годината - 102,8%. Най-силно поскъпват нехранителните стоки - с 1,6%, следвани от храните - 0,4%, и услугите - 0,3%.