Свой малък юбилей отпразнува литературният клуб „Христо Вишанов“ в град Ветово - 10 години от създаването му, и това беше повод за тържество-равносметка. През този период са издадени 4 сборника и...