Проби от отпадъчните води на „Оргахим“ са взели през нощта срещу вторник служители на РИОСВ-Русе след 13 сигнала за миризми на химикали в ранните вечерни часове.
Резултатите от изследването на пробите ще бъдат готови до седмица. Ще се търсят замърсители, характерни за производството на „Оргахим Резинс“ АД и на „Оргахим“ АД. 
В момента на проверката в „Оргахим“ са работели 5 реактора за производство на акрилни смоли. Според екоинспекторите не е имало отклонения от технологичния процес. Те са поискали да им бъде дадена схема на канализацията, за да се проследи пътят на отпадъчните води от двете площадки, защото пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ се използва и от „Оргахим“. 
В пункта на РИОСВ в квартал „Здравец Изток“ се следят замърсители на въздуха като бензен, толуен и ксилен, които се използват в „Оргахим Резинс“ АД. Данните за нивата им ще бъдат публикувани днес, тъй като нормите са средноденонощни.