Въпреки няколкогодишното недоволство и протестите на живеещите в „Родина“ срещу строежа на социални жилища в квартала, поръчката за изпълнението на строителните дейности вече е в ход и скоро на общинския терен на улица „Белмекен“ ще се появи блок за бедни. Изграждането на сградата с 28 апартамента, от които 3 едностайни, 19 двустайни и 6 тристайни, ще струва 1 999 934 лева, като дейностите се финансират по оперативна програма „Региони в растеж“.   Притесненията на хората от „Родина“, където и сега се наблюдава засилващо се ромско присъствие, са, че в блока ще бъдат настанени нови ромски фамилии и кварталът ще заприлича на циганско гето. Още през 2014 г. те внесоха протестна подписка със 700 подписа и настояха блокът за роми да се построи другаде, за да не се изравни районът със Селеметя, но призивът им не бе чут.
Блокът, в който ще бъдат обособени социалните жилища, ще има две долепени помежду си, но функционално разделени тела за настаняване на бездомни, малолетни родители, многодетни семейства и хора с по-ниски от минималните доходи. Ще се въведат мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда. Теренът около сградата ще бъде благоустроен, ще се обособят паркоместа за хора с увреждания. Ще се изгради детска площадка и ще се засади различна растителност. 
Срокът за изпълнение на поръчката е между 450 и 540 календарни дни. Оферти за участие по нея ще се приемат до 13 декември, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.
А иначе след построяването на социалните жилища в тях ще бъдат настанени три групи хора. В първата попадат бездомни хора или такива, които живеят в много лоши битови условия. Друга група ще са родители с деца, като тук се включват непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания. Третата група са хора в риск от бедност, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък от минималния за страната.
Както „Утро“ писа, преди няколко месеца беше приета и общинска наредба с ясни критерии за подбор, за реда и условията за ползване на социалната услуга, които включват социален пакет според конкретните нужди. Задължително изискване за настанените е децата да посещават детска градина или училище, безработните да се включат в образователно-квалификационни програми, в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината, програми за социална интеграция, мотивация и обучения.