Кои русенски училища имат условия за деца в неравностойно положение - изградени инвалидни рампи и асансьори, и има ли осигурени санитарно-хигиенни помещения за учениците с увреждания. Това питане вкарва на сесия общинският съветник Владо Владов от „Патриотите, ВМРО“, като подчертава, че всяко едно основно или средно учебно заведение в Русе трябва да има достъпна архитектурна среда, от която учениците със специални образователни потребности да могат да се ползват. 
Владов иска да разбере и колко са училищата, в които има ученици с увреждания, но не е изградена необходимата инфраструктура. 
На идната сесия ще стане ясно също има ли училища, в които се обучават слепи ученици и осигурени ли са те с необходимото оборудване, както и къде има инсталирани брайлови принтери.