Русе е сред 20-те общини в България, където данъкът върху такситата е най-висок, показва анализ на Института за пазарна икономика, част от годишното изследване „Регионални профили: показатели за развитие“. В сравнение с другите големи областни центрове обаче размерът му е по-скоро нисък. 
След като миналата година правителството гласува промени в Закона за местните данъци и такси, през 2017 г. таксиметровите автомобили вече се облагат с патентен данък, вместо с корпоративен. Според закона всяка община трябва да определи размера на новия данък, спазвайки минимума и максимума от съответно 300 до 1000 лева. Над 72% от българските общини, за които има данни и определена ставка (130 от 180 общини) са определили минималната ставка от 300 лева. Така например е във всички общини от областите Видин, Добрич, Кюстендил и Пазарджик.
Само една община - Созопол - е наложила максималния допустим размер на таксиметровия превоз от 1000 лева. Следващите в подреждането са големите областни центрове - столицата (850 лв.), Пловдив (750 лв.), Варна (690 лв.) и Бургас (660 лв.). В челната десятка присъстват и още две морски общини от Бургаска област - Поморие и Приморско с данъчни ставки от по 600 лв. 
Фактът, че почти 3/4 от общините не са наложили минимума, поставя въпроса дали ставката не е висока (още повече, че при първоначалното предложение за промени подът беше 400 лв.) и как ще се отрази на пазара. Дискусионен е и въпросът дали заплащането на патентния данък наведнъж няма да затрудни допълнително упражняващите дейността, коментират от ИПИ.