„Топлофикация Русе“ продължава да отчита отлични печалби, които обаче остават на хартия, без в касата на дружеството да дойдат някакви значителни парични средства. Това става ясно от финансовия отчет на централата за деветте месеца на настоящата година.
Към 30 септември се отчита счетоводна печалба в размер на над 8 млн. лева. Приходите от продажба на енергия нарастват с близо 5 млн. лева, като най-значително е увеличението на пласирания ток от кондензационната част. С 1,5 млн. лева повече е продадената топлоенергия - резултат най-вече от студената зима и значително орязаната в сравнение с миналата година програма за лоялни клиенти. Продажбата на електроенергия от топлофикационната част, която се заплаща най-скъпо, намалява с 1,5 млн. лева. 
Тези приходи са надлежно фактурирани и осчетоводени, но както се вижда от отчета - все още неплатени. Поради което в касата на дружеството парите продължават да са малко и оборотният капитал изглежда много скромен за мащабната дейност на централата. Нарастват единствено вземанията на „Топлофикация Русе“. Централата има да получава 73 млн. лева от клиенти (най-вече от НЕК) плюс още 7,67 млн. лева съдебни и присъдени вземания. В същото време дружеството дължи само към 65 млн. лева, от които 52,5 млн. на доставчици.
Тоест, ако се разплати всичко, „Топлофикация“ ще остане с резерв от близо 16 млн. лева, но тъй като това не става, проблемите са налице. Русенската централа спря дори плащанията по облигационната си емисия, последното от които е направено през август миналата година. Двете тазгодишни за по около 120 хил. лева бяха пропуснати, засега без някакви последствия.