Учебна евакуация в случай на пожар тренираха вчера работещите в най-модерната офис сграда в града - Бизнес Парк Русе. След алармената инсталация автоматично се включиха гласови съобщения на български и английски език, които подканяха хората да излязат по най-бързия начин. На сборния пункт пред сградата им бе направено и обучение за използване на различните видове пожарогасители - прахови, водни или с въглероден диоксид.
Тренировка си направи и дошлият екип на служба „Пожарна безопасност“. Пожарникарите демонстрираха скоростно обхождане на етажите с достъп от външните стълби и свързване с противопожарен кран.
Като сграда с офиси клас А Бизнес Парк Русе разполага с автоматична противопожарна система, която се задейства при дим. На места по етажите са разположени и пунктове, откъдето алармата може да се задейства ръчно, както и пожарогасители, с които хората в сградата могат да действат при необходимост.