Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще вземе участие в конференцията „Образование, трудов пазар и бизнес“, която организират в понеделник Русенският университет и Агенцията по заетостта. Ще бъдат обсъдени добрите практики и проблемът с недостигащата квалифицирана работна сила. 
Половин час преди началото на форума ще бъде открита изложба, в която преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет представят 199 свои печатни и електронни издания - монографии, студии, книги, учебници, дисертации, научни публикации и др.