Основният ремонт на 150 улици и тротоари ще стартира през април догодина, а срокът за изпълнение ще е 6 месеца. Намерението на администрацията е било строителните дейности да започнат през септември, но става дума за основни ремонти, което означава, че трябва проектиране за всяка от улиците. Вариантът е бил да се направят на биндер (предпоследен слой асфалт) и така да се оставят цяла зима, но последното решение е да се изчакат по-подходящи климатични условия, за да стартират ремонтните дейности. Това обясни кметът Пламен Стоилов на вчерашната пресконференция, посветена на отчета за втората година от втория му мандат. Той подчерта, че няма да се прави ремонт там, където има проблем с комуникациите. Паралелно с това общинско предприятие „Комунални дейности“ ще продължи с кърпежите, ремонтите на дупки и най-вече с цялостното изграждане и завършване на пътната мрежа. До падането на снега трябва да се затворят всички дупки. 
Стоилов определи втората година от мандата като годината на голяма подготовка за бъдещото строителство.  Може би най-важната година, защото проведохме всички ключови процедури за инфраструктурните обекти и успяхме да започнем строителството по основните проекти от инвестиционната програма. Догодина ни очаква изключително голямо строителство. В историята на Русе няма случай, в който едновременно да се изпълняват над 30 инфраструктурни проекта. Втората година от мандата сме привлекли и управлявали финансов ресурс по проекти на обща стойност 119 млн. лева и сме наполовина на това, което е заложено в програмата за втория мандат - да инвестираме над 200 млн. в инфраструктурата на Русе. По трансграничната програма „Интеррег Румъния-България“ се залага на изключително важни проекти, като на първо място се поставя реконструкцията на бул.“Трети март“ със Сарайския мост, който е в аварийно състояние. Наред с това са проектите за Пантеона, Галерията и бул. „Липник“. 
Кметът подчерта, че сагата ЕГГЕД е приключила, общината пое контрола и в момента се оздравява търговското дружество. Нашата цел е общественият превоз в Русе да отговаря на всички европейски стандарти, ще търсим стратегически инвеститор и в партньорство изцяло да обновим парка на тролейбусния превоз. Ще търсим също промяна и в автобусния превоз. Това е един от приоритетите, по които ще работим следващите години, коментира Стоилов.  
Ще се търси стратегически инвеститор и за летище Русе, като ще се разчита и на подкрепата на правителството. Без реални инвестиции в рамките на около 40 млн. евро, които да го превърнат в модерно летище, това ще бъде една летателна площадка, на която кацат и излизат самолети до 3,5 тона и ще ползват хангари, а нашата амбиция е съвсем различна, допълни кметът. 
Важен акцент през годината беше и работата по националната програма за енергийна ефективност, активно се работи по 18 сгради. Стойността на привлечените средства вече надхвърля 34 млн. лв. и пряко ще засегне 4300 души, каза още кметът. 
Подробният отчет от около 100 страници е качен в сайта на общината.