Промишленото производство е нараснало през септември 2017 г. с 3,2% на годишна база, съобщи НСИ. Така ръстът на годишна база продължава осми пореден месец. Индексът расте и на месечна база с 0,3% спрямо август 2017 година.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - със 7,7%, и в преработващата промишленост - с 4,3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5%.
По-значително е увеличението в преработващата промишленост при: производството на основни метали - с 28,1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 17,9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13,9%.
Спрямо предходния месец увеличение има в преработващата промишленост - с 0,6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0,8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,5%.