Теренът по централната улица „Хан Аспарух“ в района зад пазарчето за цветя вече е благоустроен, като са оформени и места за паркиране. Служители на общинското предприятие „Комунални дейности“ вчера приключиха с маркировката и разчертаването на местата за паркиране по уличната отсечка с номера от 16 до 30, като преди това пространството беше ремонтирано и преасфалтирано. Тази година и догодина общината набляга на благоустрояванeто на междублоковите пространства и изграждането на паркинги в жилищните райони.