70% от стажантите на „Оргахим“, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, вече са назначени във фирмата с безсрочни трудови договори, съобщиха от дружеството. Програмата дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления - стажуване и обучение по време на работата. „Оргахим“ е участник в нея от 2 години.
Производител на бои и лакове бе една от фирмите, посетени от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на двудневната й работна визита в Русе. Присъстваха и изпълнителният директор на Агенцията по заетосттa Драгомир Николов, директорът на регионалната служба по заетостта и други представители на местното Бюро по труда.
От началото на програмния период през 2014 г. на територията на област Русе са инвестирани в знания, умения и социални услуги общо 14 милиона лв., каза зам.-министър Русинова. 
Проектът е шанс за придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване за период от 6 месеца с определен от работодателя наставник. В „Оргахим“ младежите получават не само заплата и осигуровки, но и пълен социален пакет наравно с другите служители. „За нас националната програма е идеалният инструмент за осигуряване на мост между образованието и бизнеса, по който да минат младежите по пътя на своята професионална реализация“, каза Венцислава Петрова, мениджър „Човешки ресурси“ на „Оргахим“ АД.