17 185 844 лв. за различни дейности и инициативи раздаде Министерски съвет на днешното си заседание, предаде БГНЕС.

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер 13 484 783 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Средствата ще покрият извършени непредвидени разходи от администрациите за преодоляване на щетите от активизирали се свлачища, големи пожари, наводнения, бури, градушки, снегонавявания, срутвания, както и за неутрализиране на боеприпаси, открити извън полигоните на Българската армия.

112 050 лв. отпуска правителството за изплащане на стипендии на възпитаници на общински и на държавните спортни училища. Средствата се осигуряват по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и са предвидени в централния бюджет за насърчаване на таланти с високи спортни постижения.

Други 25 360 лв. бяха одобрени като допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата.

Правителството одобри и допълнителни разходи в размер на 3 млн. лв. по бюджета на Министерството на външните работи. Средствата са необходими за покриване на недостига при изплащане на командировъчните средства на служителите в задграничните представителства на България.

Целта е да се обезпечи нормалното функциониране на дипломатическата служба в областта на управление на задграничните представителства и подкрепата за българските граждани в чужбина.

Министерският съвет одобри и проект на Споразумение с Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), с което се финансира инициативата „Образованието не може да чака“. Дарението е в размер на 100 000 евро и е предназначено за осигуряване на българския принос към Глобалния фонд за образование в извънредни ситуации, чийто депозитар и администратор е УНИЦЕФ.

Правителството одобри и проект на споразумение между българското Министерство на външните работи и УНИЦЕФ – Армения, за предоставяне на доброволна целева вноска в размер на 174 000 щатски долара за осъществяване на проект „Реформата в областта на детските грижи в Армения: уроците на българския опит“. За Армения, където има около 3500 деца в институции, опитът на България и предаването на добри практики са полезни при провеждането на предвидените реформи.

Министерският съвет одобри и отпускането на 70 000 лева за закупуването на специализирано превозно средство за всички уязвими групи в община Струмица, Република Македония.

Безвъзмездната финансова помощ е в рамките на проект за социално включване на уязвими групи в община Струмица и създаването на условия за пълноценното участие на хората с увреждания в икономическия, социалния и културния живот и упражняване на основните права, без дискриминация по признак на увреждане.