Жилищното строителство в Русенско полека набира скорост и оптимизмът на предприемачите се покачва след като бе паднал почти до нулата в началото на кризата през 2009 г. Това потвърждават данните на националната статистика за второто тримесечие на настоящата година. За периода юли-септември е започнато строителството на 23 сгради с 82 жилища в тях. Ръстът е почти троен спрямо същия период на миналата година, когато бяха отчетени само сгради с 29 жилища. 
За деветте месеца на 2017 г. е започнато изграждането на 66 сгради с общо 228 жилища, които са с 63% повече отколкото за същия период на 2016 г. и 3 пъти повече отколкото през 2015 г.
За 12-те месеца на отишлата си 2016 г. бе започнато строителството на 50 сгради с общо 199 жилища. Това бе 60% повече отколкото през предходната година, но към края на септември тази година то е вече подобрено. 
Че този темп ще се запази и през следващите месеци говорят данните за издадените разрешителни за строеж. от началото на годината са за 82 сгради с 226 жилища. По-малко отколкото за същия период на миналата година, когато бе заявено изграждането на 326 нови жилища. Но 8 пъти повече отколкото през 2015 г.
Броят на издадените разрешителни за строеж през 2016 г. бе най-голям от 2008 г. насам - за 96 сгради с 443 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.