Подвигът и саможертвата са в центъра на моноспектакъла „Покаяние“, който ще покаже пред русенските зрители Малък драматичен театър „Старостолица“ от Велико Търново. Постановката на режисьора Георги Василев ще бъде показана в рамките на Дните на Елиас Канети на 9 ноември от 18 ч в Клуба на дейците на културата. „Покаяние“ е моноспектакъл по пиесата „Великденско вино“ на Константин Илиев. В него за делото и съдбата на Левски говори противоречивият персонаж на охулвания като предател поп Кръстьо. В неговата роля влиза актьорът Иван Митев.