Ние сме възложили на независим оценител да остойности към момента сградите и терените. Реалната стойност е минимум 10 пъти по-висока в момента. Това каза директорът на Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация д-р Йордан Иванчев пред БГНЕС.

На 26 октомври зам.-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков каза, че Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация е добре работеща и предлага добра грижа. Няма причина министерството като стопанин да ликвидира такъв обект. Не е целта на това, което министерството прави, добави Ненков.

„Аз не мога да твърдя, че министерството иска умишлено да ликвидира болницата, но намаляването на капитала ще доведе точно до това“, каза директорът на болницата Йордан Иванчев. Зам.-министърът посочи преди дни, че от активите на дружеството се извеждат две сгради, за които нито самото дружество, нито министерството може да положи грижа на този етап. Йордан Иванчев отбеляза, че в документите, които са пристигнали при тях, не само сградите се отнемат. „Отнемат се и няколко имота, единият от които е с площ 6 200 квадратни метра, другите са по-малки. Не са само сгради, а и прилежащи терени“, обясни директорът.

Директорът на болницата в „Овча купел” получи на 21 септември т.г. решението, протокол на едноличния собственик - МЗ, че е взело решение капиталът на болницата да бъде намален от 543 000 на 89 130 лева.

Иванчев заяви, че са приложени справки, имотите са оценени на някаква стойност. „Ние по искане на Министерство на здравеопазването, което е принципал и собственик на това нещо, ние сме предприели действия и сме възложили на независим оценител да остойности към момента тези сгради и терени. Искам да ви кажа, че разликата е 10 пъти минимум в това, което е било или това, което се подава. Реалната стойност е минимум 10 пъти по-висока в момента“, каза той. Те са поискали оценка на всичко, което е в активите на болницата. „Дори да приемем, че само две сгради наистина искат от министерството да бъдат прехвърлени, стойността на тези сгради е 10 пъти е по-висока реално, отколкото е заложено в активите“, допълни Иванчев. Така например, двата имота в Горна Баня са оценени на обща стойност 185 000 лв., а де факто те стрували 10 пъти повече.

Йордан Иванчев отбеляза, че и към момента болницата работи изключително успешно. Техният екип от май до началото на септември е изготвил инвестиционен проект с много варианти, с разработка как може да изглежда болницата, как може да изглежда т. нар. балнеолечебница, която е една от проблемните сгради, как може да бъде възстановена и да служи за това, което е била. „Дали сме обосновка, упоменали сме ориентировъчни цифри, предали сме го на министерството и очакваме това нещо да се случи по простата причина, че искаме да защитим интереса не на болницата, а на самите граждани, които имат нужда от тази болница и от нас“, каза директорът. Той обясни, че са дали различни предложения за финансиране, дали са варианти - участие в европейски програми, варианти за т. нар. „План Юнкер”, разработка евентуално за финансиране от наши кредитни институции, на първо място банката за развитие. „Дали сме варианти евентуално как ние, болницата с подобрение на някои сектори, разкриване на нови сектори можем постепенно, чрез частично изграждане да възстановим ако не цялата, поне част и впоследствие и цялата балнеолечебница“, каза още Йордан Иванчев.