Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип, в които ще бъдат настанени децата от закриващите се домове, ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия. За целта се предлага да бъдат отпуснати 1.2 милиона лева по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Регионално развитие“. Центровете трябва да бъдат готови до 31 октомври догодина, като Община Русе се задължава да предоставя услугата най-малко 5 години след това. 
Предвижда се всеки от центровете да бъде с капацитет 14 места. 12 от тях са предвидени за деца от специализираните институции, а други 2 - за спешни случаи.